آيت الله خراساني
پس از پيگيري ها و تذكرات مكرر دفتر معظم له به مسؤولين مربوطه در خصوص نشر كتب ضاله در كشور
آيت الله وحيد خراساني مد ظله العالي صبح امروز در درس تفسير كه درمسجد اعظم قم برگزار گرديد
ضمن انتقاد شديد چاپ كتب ضاله در كشور اظهاراتي را ايراد فرمودند كه شرح زير است :

اين وزارت ارشاد اين مملكت كه وزرات اضلال است؛ اين مملكت وزارت ارشاد ندارد بله وزارت اضلال دارد،
دليلش اين است… ما هيچ حرفي بدون دليل نمي زنيم دليلش اين است:

آيا مكه رفته ايد؟
آن بي عرضه هاي وهابي با اهل اين مملكت چه مي كنند؟ كتابي كه همراه شاخص ترين شاخص هاي
شماست در هر مقامي از او مي گيرند ضبط مي كنند، تو را راه مي دهند، اين هست يا نه؟ اين ذلت
است يا ذلت نيست؟

بي عرضه هاي كه مسلك وهابيت فرزند نا مشروع يك سفير انگليس است. از اين طرف در مقابل غلام
حلقه به گوش انگليس ذليل هستند ! ، از يك طرف عربده عزت در دنيا را مي كشيد. بي شرمي اين است.
حالا آن ذلت است يا نه؟ آن وقت در اين بازاركتاب، نمايشگاه كتاب، با اين وزارت اضلال وهابي ها آزادانه
كتاب زندگي[حضرت] زهرا [سلام الله عليها] به طريقه اهل سنت را به شيعيان مي فروشند. اين ذلت است
يا نه؟ عزت وهابيت است يا نه؟ تو كه نوكر آن وهابي هستي كه آن وهابي نوكر انگليس است تو عامل او
هستي چه جور دم از ارشاد اين امت مي زني ؟!

اين است وضع اين مملكت. آن وقت در اين دستگاه كتاب فروشي [نمايشگاه كتاب] اين زمان كتب عامه آزادانه
به اين جوان هاي تحصيل نكرده در دين فروخته شده، مغز آنها پريشان شده، از يك طرف همان سعودي
بي عرضه رفتارش با اهل اين مملكت اين است كه زن و مرد را در آن دستگاه متوقف مي كند يك ورقه او را
مي گيرد و بعد وزارت ارشاد اين مملكت عامل فروش كتب ضاله او مي شود. آن وقت همچو مردمي صلاحيت
امام زمان دارند؟ اين است؛ حجت از طرف او هست ولي وقتي عمل اين شد آن فيض منقطع مي شود.

برگرفته از http://tazohor.com

دسته ها : سرگشتگي
X