اهميت زيادي دارد كه شما اين مراحل را بشناسيد و خود را براي رويارويي با چالش ها آماده كنيد.

به گزارش افكار نيوز به نقل از كيهان، بيشتر كارشناسان براين باورند كه ازدواج داراي مراحل گوناگوني است كه در زير مي آيد: 
1- مرحله علاقه عاشقانه يا ماه عسل ازدواج

در اين مرحله زوج ها هيجان زده هستند و يكديگر را عاشقانه دوست دارند. از نظر آنهاوجوه تفاوت اهميت چنداني ندارد (و حتي مي تواند هيجان انگيز باشد). زوجين در اين مرحله بر روي شناخت هم و سهيم شدن در زندگي تمركز مي كنند. اكثر آنها اعتقاد دارند كه اين رابطه با گذشت زمان طراوت خود را حفظ خواهدكرد. 
معمولا اين مرحله در اوايل ازدواج ديده مي شود ولي به زودي واقعيات زندگي فرا مي رسد. 

2- مرحله واقعيت 

زوجين در موقعيت هاي جديد به شناخت بهتري از خود و همسرشان دست مي يابند و ممكن است يافته هاي آنها با پيش فرض ها و انتظارات شان تفاوت داشته و مشاجره آفرين باشد. 
پس از ازدواج تفاوت ها بيشتر از زمان نامزدي خود را نشان مي دهند. دراين زمان احساس نااميدي، تنهايي و ساير واكنش ها طبيعي است. به علت طبيعت چالش برانگيز اين مرحله، در دو سال ابتدايي ازدواج بيشترين احتمال طلاق وجود دارد. 
بسياري از زوجين اين مرحله گذر را با عدم تفاهم اشتباه مي گيرند و نسبت به درستي انتخاب خود دچار ترديد مي شوند. آنها نمي دانند كه مي توانند به مديريت مشكلات به ظاهر لاينحل بپردازند در صورتي كه اين مسئله در ازدواج هاي موفق امري طبيعي است. 
دراين زمان ازدواج تازگي خود را تاحدي از دست مي دهد و بسياري از زوجين احساس مي كنند ديگر همانند گذشته همسر خود را دوست ندارند و اين يكي ديگر از اشتباهات آنهاست. 

3- تولد فرزندان 

با تولد فرزندان، ازدواج وارد مرحله جديدي مي شود كه توأم با اضطراب است. تربيت فرزند كاري استرس زا مي باشد كه مي تواند مشكل آفرين باشد. بسياري از زوجين براي اين مرحله آمادگي ندارند. در واقع با توجه به نياز كودكان به مراقبت،كار بسيار سختي است كه زوجين مراقب وضعيت روابط خود باشند درحالي كه اين كار فردي است. 
پس از تولد فرزند دوم اوضاع پيچيده تر مي شود و زوج هايي كه براي اين مرحله آمادگي لازم را ندارند نسبت به هم احساس بيگانگي مي كنند. بديهي است كه زوجين در مراحل ابتدايي ازدواج خيلي بهتر مي توانند به تقويت رابطه خود بپردازند تا در مراحل بعدي. متأسفانه بسياري از زوجين تا قبل از حادشدن اوضاع ضرورت اين مسئله را درك نمي كنند. 

4- مرحله سازگاري 

دراين مرحله زوجين با توجه به نيازها و وجوه اختلاف و زمينه هاي مشاجره به تقويت ارتباط خود مي پردازند. 

5- مرحله دگرگوني يا موفقيت 
در اين مرحله زوج ها از مزاياي ازدواجي كه نيازهاي شان را برآورده مي كند و حمايت متقابل را دربردارد لذت مي برند. آنها در اين هنگام تجربيات تلخ و شيرين زيادي در كنار يكديگر داشته اند و احساس صميميت
بيشتري مي كنند. تقريبا 16 سال پس از ازدواج يعني با ورود اولين فرزند به مرحله نوجواني، يك برهه حساس ديگر آغاز مي شود.


دسته ها : ازدواج
X