بسم الله الرّحمن الرّحيمقال رسول‌الله صلّي‌ الله عليه و آله و سلّم: «من سمع مسلماً ينادي يا للمسلمين فلم‎يجبه فليس بمسلم»

ملت بزرگ ايران، اكنون چندين ماه از آغاز بيداري اسلامي و حركت ملت هاي ستمديده براي رهايي از چنگال استعمار خارجي و استكبار داخلي به راه افتاده است و مردم كشورهاي مختلف از خواب چند صد ساله بيدار شده اند. مردم بحرين هم در چندين ماه اخير به مانند ساير ملت هاي آزاده براي تحقق خواسته هاي خود دست به تظاهرات زده است ولي با واكنش و سركوب شديد عمال آل خليفه و آل سعود مواجه شده اند.

چه جوانان و چه نوجواناني كه علي اكبروار و چه كودكان و چه نوزاداني كه علي اصغرگونه توسط مزدوران وهابي به شهادت رسيدند تا امروز در سكوت مرگبار سازمان ملل و نهادهاي حقوق بشر كربلايي ديگر با حمايت آمريكا به راه افتد و شيعيان و محبان واقعي اباعبدالله از دغل بازان و رياكاران آشكار شوند.

در همين راستا، از ملت قهرمان ايران دعوت مي شود تا با حضور در ورزشگاه آزادي در روز بازي ايران و بحرين فرياد مظلوميت مردم بحرين را به گوش جهانيان برساند.

گفتني است بر مبني قوانين فيفا حضور ما در استاديوم به هيچ وجه منجر به محروميت تيم ملي ايران نمي شود
بيانيه از
http://mazlombahrain.blogfa.com/


X