بسم الله الرحمن الرحیم

*( الهُمَ صَلی عَلی مُحَمّد وَ آل مُحَمّد )*


در مقابل چنین توجیهاتى، شایسته است بگوییم: ازدواج مورد نظر اسلام به هیچ وجه موقوف و مشروط به این گونه امور نیست، بلکه این داستان کاملاً معکوس است.
جوانان مجرّد بسیارى دیده ایم که؛ بدون داشتن حتّى یک ریال سرمایه ازدواج کرده اند.
پدرم(رحمه الله) درباره ازدواج خواهرش نقل مى فرمود که مرحوم سید عبدالهادى شیرازى(قدس سره) (که پس از مرحوم آقاى بروجردى(رحمه الله) مرجع اعلاى مسلمانان شد)، زمانى که مى خواست با خواهرم ازدواج کند، هیچ چیز نداشت و جهاز او تنها یک لباس بود. خلاصه این که این دختر جوان با کمال سادگى از اتاق ما به اتاق شوهرش که در همان خانه بود، منتقل شد!
شایان توجه است که روایات اسلامى تأکید مى کنند که هر کس در فقر و نیازمندى ازدواج کند، این کار باعث گشایش مالى او مى شود. برخى از این روایات را پیش تر آوردیم و در این جا به برخى دیگر اشاره مى نماییم.
از امام صادق(علیه السلام) نقل است که فرمودند: مردى نزد رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم)آمد و از نیازمندى خود نزد ایشان شکایت کرد. پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) به او فرمودند: ازدواج کن. او ازدواج کرد و از رهگذر این ازدواج روزى اش افزایش یافت(84).
اسحاق بن عمار از امام صادق(علیه السلام) پرسید: نقل شده که مردى نزد پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) آمد و از فقر و نیازمندى خود شکایت نمود. پیامبر به او دستور دادند که ازدواج کند، و او چنین کرد. ولى دوباره آمد و از فقر، به پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) شکایت کرد و حضرت دوباره او را امر به ازدواج کردند، تا این که سه مرتبه از طرف پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) امر به ازدواج شد. آیا این حکایت درست است؟ امام صادق(علیه السلام) فرمودند: آرى درست است. و سپس فرمودند:
...الرزق مع النساء و العیال(85)؛ روزى همگام زنان و خانواده است.
نیز از آن حضرت نقل شده که یکى از جوانان انصار نزد رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) آمد و از حاجتمندى خود شکایت کرد. حضرت به وى فرمودند: ازدواج کن. جوان [رفت و در راه با خود] گفت: خجالت مى کشم که نزد رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) بازگردم. در این میان یکى از مردان انصار به او رسید و گفت: من دخترى زیبا دارم. و او را به همسرى آن جوان درآورد. خداوند روزى اش را افزون کرد. تازه داماد نزد پیامبر خدا(صلى الله علیه وآله وسلم)رفت و داستان خود را باز گفت. رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمودند:
یا معاشر الشباب! علیکم بالباه(86)؛ اى گروه جوانان! بر شما باد به همسر گزیدن.ادامه دارد ...


برگرفته از کتاب جوانان؛ ازدواج وراهکارها

نوشته آیت الله محمد شیرازی

اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِکَ


X