بسم الله الرحمن الرحيم 

*( الهُمَ صَلي عَلي مُحَمّد وَ آل مُحَمّد )*

در ميان بني اسرائيل عابدي بود. وي را گفتند:فلان جا درختي است و قومي آن را مي پرستند. عابد خشمگين شد، برخاست و تبر بر دوش نهاد تا آن درخت را بركند. ابليس به صورت پيري ظاهرالصلاح، بر مسير او مجسم شد، و گفت:اي عابد، برگرد و به عبادت خود مشغول باش!عابد گفت: نه، بريدن درخت اولويت دارد ,مشاجره بالا گرفت و درگير شدند.
عابد بر ابليس غالب آمد و وي را بر زمين كوفت و بر سينه اش نشست. ابليس در اين ميان گفت: دست بدار تا سخني بگويم، تو كه پيامبر نيستي و خدا بر اين كار تو را مامور ننموده است، به خانه برگرد، تا هر روز دو دينار زير بالش تو نهم؛ با يكي معاش كن و ديگري را انفاق نما و اين بهتر و صوابتر از كندن آن درخت است؛ عابد با خود گفت : راست مي گويد، يكي از آن به صدقه دهم و آن ديگر هم به معاش صرف كنم , پس برگشت.
بامداد ديگر روز، دو دينار ديد و بر گرفت. روز دوم دو دينار ديد و برگرفت. روز سوم هيچ نبود. خشمگين شد و تبر برگرفت. باز در همان نقطه، ابليس پيش آمد و گفت: كجا؟ عابد گفت:تا آن درخت بركنم؛ گفت دروغ است، به خدا هرگز نتواني كند , در جنگ آمدند. ابليس عابد را چون گنجشكي در دست, بيفكند! عابد گفت: دست بدار تا برگردم. اما بگو چرا بار اول بر تو پيروز آمدم و اينك، در چنگ تو حقير شدم؟
ابليس گفت: آن وقت تو براي خدا خشمگين بودي و خدا مرا مُسَخَر تو كرد، كه هركس كار براي خدا كند، مرا بر او غلبه نباشد؛ ولي اين بار براي دنيا و دينار خشمگين شدي، پس مغلوب من گشتي
منبع:كيمياي سعادت


از جمله آثار مذهبي استاد فرشچيان تابلو غديرخم است كه بر يكي از مهمترين اعياد اعتقادي شيعيان صحه مي گذارد.

     به گزارش باشگاه خبرنگاران، خبرآنلاين نوشت:  در اين اثر رسول اكرم و حضرت علي (ع) از پشت به تصوير كشيده شده، روايت است در اين روز حضرت رسول (ص) به همه حاضران دستور دادند كه بارهاي اشتران را بر روي هم بگذارند تا سطحي بلند ايجاد شود كه همه حاضران بتوانند بر اين واقعه مهم تاريخي اشراف داشته باشند.

در تصويري كه استاد فرشچيان از اين واقعه پراهميت و با قلم توانمند خود درج كرده اند حضرت رسول (ص) را كمي بالاتر از حضرت علي (ع) كشيده اند كه نماد بالا بودن پيامبر اكرم (ص) و جانشيني حضرت علي (ع) است در اين تصوير دست پيامبر (ص) به سوي آسمان است و فضاي بالا نمايانگر مرغان آسماني و هاله اي از نور و روشنايي است كه تاكيد بر نفس جانشيني حضرت از سوي پروردگار است.

GHADIR 

اين فضاي معنوي با چهره هاي شاد و متفاوت حاضران كه نشان از تفاوت مليت و قوميت دارد و حاكي از رضايت و پذيرش اين حكم الهي از سوي حاضران است ،توسط استاد به نمايش در آمده است ، در اين فضا چهره چندين طفل كه توسط والدينشان بالا گرفته شده اند حاكي از اين است كه اين كودكان نيز شاهد اين واقعه مهم هستند كه اين خود حاكي از جدي تلقي كردن استاد فرشچيان از به تصوير كشيدن كودكان و اهميت دادن آنان در مسائل مهم ديني تاريخي مي باشد 

اين اثر ارزشمند در مدت دو سال و در سال 85 خلق شده است و تكنيك مورد استفاده در اين اثر اكريليك است

X