آخرين مدل ژيانو ديده بودين؟

citroen 

دسته ها : خبر

القدس العربي فاش كرد؛


 تشكيلات خودگردان فلسطين اسرائيل را متهم كرد كه به بزرگترين مركز تجارت اعضاي بدن و خصوصاً اعضاي بدن به سرقت رفته از بدن شهداي فلسطيني تبديل شده است.


به گزارش جام نيوز؛ شبكه الجزيره امروز 29 آگوست (7شهريور) به نقل از روزنامه القدس العربي اعلام كرد: تشكيلات خودگردان فلسطين اسرائيل رامتهم كرد كه به بزرگترين مركز تجارت اعضاي بدن و خصوصاً اعضاي بدن به سرقت رفته از بدن شهداي فلسطيني تبديل شده است.
وزير امور اسراء در دولت موقت تشكيلات خودگردان "عيسي قراقع" گفت: « اسرائيل اجساد شهداي فلسطيني را براي انتقام از آنها و خانواده هايشان و براي مخفي كردن آثار جنايتهايي كه عليه اين شهداء مرتكب شده، نزد خود نگه مي دارد.»
اين وزير فلسطيني خواستار اجرائي شدن قطع نامه هاي اتحاديه كشورهاي عربي سال 2008 مبني بر تحقيق در جنايات انساني رژيم صهيونستي و مطرح كردن اين قضيه در گزارش حقوق بشري كه در سازمان ملل خوانده مي شود، شده است.
همچنين وزير دادگستري در دولت موقت تشكيلات خودگردان "علي خشان" تاكيد كرد: « هيچ دليل قانوني يا انساني وجود ندارد كه نگه داشتن اجساد شهداء بعد از وفاتشان توسط اسرائيل را توجيه كند و تمام دلايل سياسي مطرح شده توسط اين رژيم بر مبناي توجيهات واهي صورت مي گيرد.»
اين اولين بار نيست كه پرده از جنايتهاي رژيم صهيونيستي عليه بشريت و مردم بي گناه فلسطين برداشته مي شود ولي متاسفانه شاهديم كه دولتهاي عربي باوجود صدور قطعنامه براي تحقيق در مورد جنايات اين رژيم تاكنون اقدامي عملي صورت نداده اند و برخي از كشورهاي عربي كه دم از حمايت از مردم فلسطين مي زنند با اين رژيم روابط سياسي و تجاري نيز دارند و اسرائيل در برخي از اين كشورها سفارتخانه هم دارد.

دسته ها : خبر
X